Явор Колев пред БТА Разград: ,,Дигиталната самоличност е толкова важна, колкото и реалната“

В открит урок от социалната кампания на Лев Инс „Пази детето в Интернет” специалистът по киберсигурност Явор Колев предупреди децата на Разград, че дигиталната самоличност е също толкова важна, колкото и реалната. В дискусията, организирана със съдействието на Общината, Общинския съвет за наркотични вещества и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, се включиха близо 500 ученици от основните и средни училища в града.

Г-н Колев посъветва децата да бъдат внимателни при изграждането на дигиталния си образ, защото той може да окаже въздействие върху офлайн живота и им кариерното им развитие. Той заяви, че най-потърпевши от киберпрестъпления са именно малолетните и ги призова за по- внимателно общуване в Интернет пространството. Експертът добави, че он-лайн тормозът най-често се среща в училище и обикновено стартира от забележка или подигравателен коментар под снимка. Впоследствие ескалира в скандал, бой в училищния двор и в най–лошия случай – приключва в болница.

„Поведението ни в Интернет трябва да бъде толкова отговорно, колкото и в реалното пространство. Както в живота, така и в Интернет трябва да бъдем възпитани и културни“, каза още Явор Колев пред екипа на БТА Разград. Той добави, че важна роля играе усведомеността на родителя за активностите на детето като потребител на глобалната мрежа и неговото поведение в нея. Според специалиста, въпреки настъпилите изменения в законодателството, все още има пропуски и недостатъчно строги наказания срещу киберпрестъпниците.

Явор Колев пое ангажимента да предостави филма и презентацията на кампанията „Пази детето в Интернет” на Общинския съвет за наркотични вещества и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за да се представят и пред децата, с които институциите работят.

Заместник-кметът Добрин Добрев изрази удовлетворение от засиления интерес към открития урок, който показа колко актуална е темата. „Освен, че децата трябва да внимават, ние, възрастните и институциите, трябва да направим всичко по силите си, за да се справим с проблемите, предизвикани от киберпрестъпниците“, добави той.

Преди открития урок организаторите на социалната кампания – Явор Колев и Зоя Василев, се срещнаха с заместник-кметовете Добрин Добрев и Полина Иванова и им благодариха за активността по отношение на превенцията на киберпрестъпленията срещу деца. Явор Колев подчерта, че подкрепата на общините в подобни инициативи е от ключово значение за реализацията им.

Можете да заявите участието на Вашето училище в кампанията „Пази детето в интернет” на [email protected] или 0882 66 00 50.

Четете още