КИБЕРТОРМОЗ

Кибертормозът е нарастващ проблем в сегашната дигитална ера, който може да доведе до сериозни последици за емоционалното, психическото и физическото здраве на младите хора.

Кибертормоз » Социална кампания на ЗК Лев Инс
Кибертормоз » Социална кампания на ЗК Лев Инс
Кибертормоз » Социална кампания на ЗК Лев Инс

КАКВО Е КИБЕРТОРМОЗ?

Кибертормозът е все по-често срещана форма на тормоз в онлайн пространството, която в голяма степен засяга децата и тийнейджърите и се случва благодарение на възможностите на дигиталните технологии. За средство се използват платформи за размяна на текстови съобщения, социални мрежи, форуми в различни сайтове, видео игри и др.

Видове кибертормоз

Кибертормозът може да приеме всякакви форми. От пускане на слухове, разпращане на невярна информация за човека, директни заплахи и обиди, до разпространяване на интимни изображения в онлайн платформи и много други

Ето два от най-разпространените видове:

Плюс и минус на интернет е, че всичко, което бива публикувано онлайн, оставя следа. Отрицателната страна е невъзможността да бъде контролирано разпространението на информацията и нейното съществуване във времето. Плюсовете идват от факта, че при кибертормозът, както при всяко друго киберпрестъпление, остават дигитални следи. Те помагат на органите на реда да си свършат по-лесно работата и да открият източника на тормоза.

Кибертормоз в училище

Кибертормозът в училище може да застраши физическата и емоционалната безопасност на учениците, и да повлияе негативно на техния социален живот и академичен успех.

Кибертормоз » Социална кампания на ЗК Лев Инс

В по-тежки случаи е важно да се реагира на време и да се потърси професионална помощ за справяне с възможните проблеми като депресия, тревожност и други състояния, свързани със стреса, които могат да възникнат като резултат от кибертормоза.

За родителите и учителите е важно да бъдат бдителни и осъзнати, за да се справят с кибертормоза и да предотвратят тежки емоционални последствия за децата. От решаващо значение е да се създаде положителна атмосфера на комуникация с детето, за да се чувства то свободно да споделя и да бъде наясно с опасностите на кибертормоза, за да не се поддава на тяхното влияние.

Ако детето е подложено на онлайн тормоз е препоръчително да го уверите, че вината не е негова и да работите с него, за да разрешите проблема.

Научете какви са политиките срещу кибертормоза в неговото училище и му ги разяснете, за да може то да има механизъм за реакция при деликатни ситуации. От помощ могат да ви бъдат и различни каузи, които работят в посока на превенция на проблема и са активни в училищата.

Социалната кампания „Пази детето в Интернет“ на ЗК „Лев Инс” АД, подкрепяна от МОН, се стреми да ви помогне да предпазите детето си от кибертормоз.

Кибертормоз » Социална кампания на ЗК Лев Инс

Социална кампания „Пази детето в Интернет“ на Лев Инс, подкрепена от МОН, може да ви помогне да предпазите детето си от кибертормоз.

Целта на кампанията е да запознае всички участници с начините за предпазване от различните опасности, които се крият във виртуалното пространство. Инициативата цели да информира както родители, така и деца за киберпрестъпленията, така че те да знаят как да избягват рискови ситуации онлайн и как да реагират в случай, че станат обект на изнудване и кибернасилие.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Да, повечето дигитални платформи имат механизми за докладване на обидно съдържание и поведение. Все пак, от съществено значение е да запазите доказателства (екранни снимки, съобщения и т.н.)

Да, признаци могат да бъдат внезапни промени в моделите на използване на устройствата, отчужденост, тайнственост около онлайн дейностите, неочаквани емоционални изблици или нетипична мълчаливост.

Започнете с отворени въпроси за неговите дигитални взаимодействия, като подчертаете, че безопасността му е от първостепенно значение за вас. Убедете го, че може да ви се довери без страх от обвинение или наказание.

КАМПАНИЯ
"ПАЗИ ДЕТЕТО В ИНТЕРНЕТ"

ПОЛЕЗНИ
СЪВЕТИ

ПРОЧЕТЕТЕ
НОВИНИ

ГРИЖА ЗА ВАС
ОТ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ