Условия за ползване

 

Условия и правила за ползване на сайта

Сайтът www.detetovinternet.bg  е създаден с цел да информира за кампанията на ЗК Лев Инс АД „Пази детето в Интернет“, както за и продуктите и услугите, които предлагат компанията и нейните партньори.

Правна информация

Влизайки в  сайта www.detetovinternet.bg, Вие се съгласявате и приемате правилата и условията за ползването му. Моля, запознайте се внимателно тях.

Лев Инс си запазва правото да прави промени по настоящите условия, без предварително уведомление.

Съдържанието на този сайт е предмет на авторско право. Всяко ползване и/или публикуване на информация, снимки и данни от сайта www.detetovinternet.bg в средствата за масова информация е обвързано с назоваване на източника.
Търговските марки и лога, както и съдържанието на www.detetovinternet.bg са собственост на ЗК Лев Инс АД и нейните партньори . Всяко възпроизвеждане, презапис, копиране на съдържание се извършва със знанието и писмено съгласие на ЗК Лев Инс АД.
ЗК Лев Инс АД си запазва правото да актуализира информацията, да променя съдържанието и визията на корпоративния си сайт www.detetovinternet.bg, без да дължи предизвестие затова.

Ограничение на отговорността

ЗК Лев Инс АД не носи отговорност за:

  • вреди, произтичащи от прекъсване, спиране или забавяне на интернет мрежата или поради други причини.
  • вреди, разходи и/или загуби, причинени от използването или невъзможността за използване на материали от този сайт.
  • ЗК Лев Инс АД си запазва правото да спре достъпа Ви до сайта си по всяко време, ако съществуват съмнения, че Вие използвате сайта по начин, който противоречи на тези Условия на ползване или по друг увреждащ начин.

Условия за поверителност и защита на личните данни

ЗК Лев Инс АД гарантира, че Вашата лична неприкосновеност е максимално защитена при обработката на личните Ви данни.

ЗК Лев Инс АД е регистриран като администратор на лични данни и притежава Удостоверение № 49031 на Комисия за защита на личните данни.

Личните данни се събират, съхраняват и обработват от ЗК Лев Инс АД, с оглед осъществяване на дейността й, съблюдавайки стриктно действащото законодателство и изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);

Личните данни, събирани и обработвани от ЗК Лев Инс АД, в качеството ѝ на администратор на лични данни, могат да бъдат предоставяни на трети лица при стриктно спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Лицата, чиито данни се обработват от ЗК Лев Инс АД, имат право:

  • на достъп до лични данни, обработвани от застрахователя, които се отнасят за тях и да поискат поправка на тези данни;
  • да възразят срещу обработването на личните им данни съгласно чл. 34а, ал. 2 от ЗЗЛД.

Бисквитки

Сайтът www.detetovinternet.bg  използва Бисквитки. С използването на сайта, Вие приемате и се съгласявате с това.

Контакт, уведомления, известия, въпроси

ЗК Лев Инс АД може да установи контакт със своите клиенти и потребители на сайта по пощата, по имейл, с кратко съобщение, с изскачащо съобщение или по телефона, както и да им предостави информация чрез публикуване на сайта на Дружеството.