Фалшиви новини

Всекидневно милиарди хора публикуват информация в интернет. Понякога тя се оказва неточна, невярна и целяща да заблуди тези, които я четат.

Съществуват редица признаци, по които се разбира, че даденият текст не е с автентично съдържание, но с развитието на технологиите, разпознаването на фалшивите новини става все по-трудно.

Фалшиви новини » Социална кампания на ЗК Лев Инс
Фалшиви новини » Социална кампания на ЗК Лев Инс
Фалшиви новини » Социална кампания на ЗК Лев Инс

Какво представляват фалшивите новини?

Фалшивите новини са целенасочено създадени текстове, в които предоставената информация е подвеждаща, измислена, сензационна и е емоционално натоварена. Целта на такъв тип новини е да манипулират истината и да получат повече кликове и известност.

Много често децата попадат на фалшиви новини, докато сърфират в интернет, и могат да бъдат подведени от прочетените неверни факти. Те се поддават на манипулация по-лесно поради уязвимостта, невинността и неумението си да преценяват правилно кое е вярно и кое - не.

Опасността от негативното влияние, което невярната информация може да окаже на децата, независимо дали четат новини за подробности от личния живот на известни личности, или за съвети как да се справят с проблем в училище, може да навреди на психиката и физическото им състояние.

По какво се познават фалшиви новини?

Можете да разпознаете невярното съдържание по следните фактори:

Как да предпазите детето си от фалшиви новини

Понякога е трудно да предпазите подрастващите от досега им с манипулирана и неточна информация. Въпреки това има няколко стъпки, които да следвате, за да предпазите детето си:

Фалшиви новини » Социална кампания на ЗК Лев Инс
Фалшиви новини » Социална кампания на ЗК Лев Инс

Социалната кампания „Пази детето в интернет“ на ЗК “Лев Инс”, подкрепена от МОН, се стреми да ви помогне да предпазите детето си от фалшивите новини.

Целта на кампанията е да запознае всички участници с начините за предпазване от различните опасности, които се крият във виртуалното пространство. Инициативата цели да информира както децата, така и родителите за киберпрестъпленията, така че те да знаят как да избягват рискови ситуации онлайн и как да реагират, в случай че станат обект на изнудване, кибертормоз, фишинг измами, кибернасилие или попаднат на фалшиви новини.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Вроденото любопитство на децата, неизграденото все още критично мислене и по-малкият опит в разграничаването на фактически неточности ги правят лесни мишени за дезинформация. Те най-често не разбират напълно концепцията за преднамерено поднасяне на невярна и неточна информация или потенциалните мотиви зад това действие, което ги прави по-склонни да приемат фалшивите новини за реални.

Насърчаването на навици за проучване и скептицизъм може да бъде полезно. Научете децата да: 

  • Задават въпроси относно информацията, която четат;
  • Проверяват в няколко допълнителни надеждни източници;
  • Обмислят достоверността на публикацията и проверяват репутацията на автора;
  • Бъдат предпазливи към сензационни заглавия, които изглеждат неправдоподобни или прекалено драматични.

Родителите и учителите трябва да обучават децата относно същността и опасностите, които крият фалшивите новини и да предоставят инструменти и стратегии за идентифициране на надеждни източници и проверка на фактите. Те са тези, които насърчават критичното мислене и скептицизъм към сензационна или съмнителна информация и създават среда, в която децата се чувстват комфортно да обсъждат съмнително съдържание, с което се сблъскват.

КАМПАНИЯ
"ПАЗИ ДЕТЕТО В ИНТЕРНЕТ"

ПОЛЕЗНИ
СЪВЕТИ

ПРОЧЕТЕТЕ
НОВИНИ

ГРИЖА ЗА ВАС
ОТ НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ