Как системи за класификация помагат да предпазим децата от неподходящо съдържание?

Системи за класификация се базират на обективни критерии, с които определен продукт или услуга могат да бъдат категоризирани. Такива системи са широко разпространени във всички сфери на живота.  В тази статия ще разгледаме системите за класификация на съдържание. Тези системи често се създават с помощта на рейтингови скали за филми, игри и различни видове съдържание. В статията Ви представяме най-разпространените от тях. 

Системи за класификация на филмово съдържание

Тази система групира филмите и определя кой за каква възрастова група е подходящ. Взимат се предвид фактори като сцени със сексуална насоченост, прекомерно насилие, злоупотреба с вещества, употреба на нецензурни изрази и друго съдържание, считано за неподходящо за деца или юноши. В различните държави системите ползват различни наименования, като едни от най-разпространените са тези на САЩ, Канада. Повече информация за рейтинговите системи на различните държави можете да видите ТУК.

Системи за класификация на съдържанието на видеоигрите 

Тази система е изключително важна за децата, предвид постоянно нарастващото време, което те прекрават играейки онлайн. Видеоигрите получават оценки въз основа на съдържанието, което помага на потребителите да направят информиран избор дали са подходящи за възрастта на детето, както и дали съдържанието на насилие и нецензурен език, не са прекалено застъпени в играта за възрастта на съответното дете. При видео игрите, в Европа има унифициран стандарт PEGI (Pan-European Game Information), който е възприет от почти всички държави на континента и всички световни производители на игри ползват този стандарт за продуктите, които разпространяват на тази територия.  

Система за спортен рейтинг

Използвани в различни спортове, тези системи оценяват играчи, отбори или събития. Примерите включват рейтинги за шах, тенис на корт, рейтинги за спортни звезди и други.  

Къде може да се натъкнем на неподходящо съдържание и каква е ролята на рейтинговите системи? 

Неподходящото за деца съдържание може да бъде много различни видове. Среща се под формата на порнографски материали (явни изображения или видеоклипове), ругатни или вулгарен език, насилие и жестокост  (изображения, видеоклипове или игри), реч на омразата, немодерирани стаи за чат и други. Ролята на системите за оценка е да служат като основни инструменти за защита на децата от излагане на неподходящо съдържание.  

системи за класификация на съдържание
системи за класификация на съдържание

С какво допринасят системите за класификация и как помагат за избягването на неподходящо съдържание?

 

• Възрастови ограничения 

Филмите, игрите и телевизионните предавания са обект на самоналожени системи за рейтинг на индустрията. Тези възрастови ограничения помагат на родителите да определят какво е подходящо за техните деца въз основа на етапите на развитие. Например, екшън филм с насилие може да бъде оценен за зрители на 18 и повече години, докато подходящ за семейството анимационен филм получава по-ниска възрастова оценка.  

• Ясна комуникация 

Оценките осигуряват яснота за пригодността на съдържанието. Родителите могат да вземат информирани решения въз основа на подобни класификации преди да са показали съответното съдържание на децата си. Те получават предварителна информация, доколко съдържанието е подходящо за възрастта и зрелостта на детето им.  

• Оценки, специфични за отделните платформи 

Освен традиционните медии, онлайн платформите и социалните мрежи също прилагат възрастови ограничения. Например, някои социални  платформи определят минимална възрастова граница за създаване на профил на 13 години.  

• Образование на децата 

Тъй като децата стават все по-активни онлайн, има вероятност да се натъкнат на неподходящо съдържание, докато просто търсят различна информация в търсачките. Обучението от страна на родителите към децата, как да подбират съдържанието, което четат и гледат, е от решаващо значение. Не всяко дете на 13 години е готово за социални мрежи, което подчертава необходимостта от родителскa преценка и насоки. 

Каква е разликата между оценка от рейтингова система и ревю (отзив)? 

Оценките са числени или символични, свързват се с продукт или услуга и са унифицирани. Те предоставят кратко обобщение на цялостното съдържание и неговото съответствие с Оценките обикновено използват скала (напр. звезди, числа, букви и др.). От своя страна, отзивите, по познати като ревю-та, са подробни писмени оценки или мнения за конкретен артикул, услуга или опит, оставени от субективния, личен опит на конкретен потребител. Те се повлияни от конкретни аспекти на личните очаквания, приоритети, възприятия и интерпретации на потребителя. 

Друг вид субективна оценка, която обаче стъпва на определени професионални критерии, а не толкова на лични предпочитания са рецензиите. Те обикновено са параграфи или по-дълги текстове, които описват техническите качества или професионалните стойности на продукта/услугата и често са придружени от оценка, която ги сравнява със сходни продукти/услуги. Рецензиите предоставят контекст и прозрения отвъд обикновените рейтингови системи, но избягват максимално личния фактор на ревютата. 

В обобщение, оценките предлагат кратка моментна снимка, докато отзивите, ревютата и рецензиите предоставят по-богата информация чрез писмен коментар. И двете играят съществена роля в подпомагането на потребителите да вземат информирани решения. 

Кампанията “Пази детето в интернет” е ценен ресурс, посветен на информирането и подпомагането на родителите и подрастващите в областта на безопасното сърфиране в интернет. На сайта на нашата кампания ще откриете още полезни съвети и насоки, с които да защите не само себе си, но и цялото си семейство в онлайн пространството. Събрали сме информация за всяка от най-често срещаните опасности за деца в интернет, защото превенцията е най-добрия подход за справяне с киберзаплахи.

Можете да разгледате иновативни решения за справяне с кибер опасностите тук.

Четете още