Варненският свободен университет се присъедини към социалната кампания на Лев Инс „Пази детето в Интернет”

Явор Колев и Зоя Василев запознаха Security Operations Training Center на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ с инициативата

Възпитаниците на Варненския свободен университет  „Черноризец Храбър” станаха част от националното турне на социалната кампания на Лев Инс „Пази детето в Интернет”. В рамките на официалната визита президентът на авторитетното висше учебно заведение доц. д-р Красимир Недялков поздрави киберексперта Явор Колев и националния координатор Зоя Василев и изрази съпричастност към активните действия в посока информираност и превенция на киберпрестъпленията.

Екипът на „Пази детето в Интернет” посети и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна, за да запознае началника на катедра „Информатика” полковник Юлиян Цонев с целите и инструментите на кампанията.

Варненският свободен университет се присъедини към социалната кампания на Лев Инс „Пази детето в Интернет” » Социална кампания на ЗК Лев Инс

Четете още