Кибер тормоз в социалните мрежи – полезни съвети за безопастност при използването им

  • Независимо в коя социална платформа Вие или Вашето дете има акаунт – имайте предвид, че съдържанието което се публикува, е завинаги да се съхраняват като копие. Това важи, както за личните данни и публикации, така и за чатове, които се ползват чрез тях.
  • Не само когато регистрирате Вашето дете за дадена социална платформа, но и периодично трябва да преглеждате настройките за поверителност. Имайте предвид, че сайтовете и приложенията често сменят настройките по подразбиране и е възможно да изтече повече информация за Вас и Вашите роднини, отколкото реално искате.
  • Тагването е модерно, особено сред децата, но защо всички винаги трябва да се знае къде точно се намира Вашето дете от всички. Имайте предвид, че приложенията на които е включена опцията за местоположение, завинаги ще се запазят тези данни, а има злонамерни хори, които могат да ви навредят на Вас и Вашите деца, имайки достъп до тази информация.
  • Социалните мрежи дават възможност да се публикува информация не само за Вас, но и за Вашите деца и близки. Помислете колко конкретни данни, наистина е важно да присъстват в публичното пространство и задължително попитайте вашите близки, дали са съгласни тяхната лична информация, да се посочва от Вас и децата Ви.
  • Никога НЕ задавайте ЕДНАКВИ ПАРОЛИ за различните си профили. Обяснете и на Вашите деца, защо е важно за всеки отделен профил, задължително да се създава уникална парола. Специалистите съветват самите пароли да съдържат комбинация от най-малко 12 специфични знака, които да включват главни букви, малки букви, цифри и символи.
  • Когато създавате профил за Вашето дете, ако то иска да посочи кога има рожден ден, може да се посочи конкретна дата, но никога година. Проучванията сочат, че използването на месеца и деня е приемливо, но добавянето на годината – не, тъй като помага на крадците на самоличност да навредят на Вас и Вашите деца.
  • Покажете на Вашето дете как да включи опцията за преглед на съдържание преди публикуване. В настройките на различните социални платформи, има възможност да се преглежда предварително какво другите искат да публикуват за Вас и Вашите близки. Важно е да ограничите възможността свободно и без одобрение да се споделят снимки, видео и информация.
  • Напомняйте на Вашите деца, че личните ви разговори – трябва да си останат лични. Обяснете им, че не трябва да се пишат никаква лична информация в чатове си. Също така, максимално трябва да се ограничи публикуването на лични данни на техните профили. Ако все пак Вие или Вашите деца забележите нещо, което е прекалено лично – го изтрийте.
  • Обърнете внимание, че всички приложения и игри, които се използвате през линкове на социални мрежи, често извличат информация директно от профила и я публикуват без разрешение. Обяснете на Вашите деца как да бъдат внимателни, докато играят в интернет и когато се включвате в анкети, където се искат отговори на лични въпроси.
  • Задължително обяснете на Вашите деца защо никога не трябва да приемат предложение за приятелство от непознат. Дори и да е посочено, че има някакви общи приятели, посещават същото училище, квартал или са част от едни и същи хоби групи, първо трябва да се потърси повече информация и тогава да е прецени. А най-важното е детето Ви да не се чувства длъжно веднага да отговори и приема която и да е покана за приятелство.

 

Запознайте се с нашите иновативни решения, които Ви помагат с предприемането на ефикасни мерки за превенция.