Как AI променя света на детето - ползи и рискове

Как AI променя света на детето – ползи и рискове

Изкуственият интелект (AI) навлиза в света както на възрастните, така и на подрастващите. Той се използва всекидневно, за различни цели в много сфери на живота — от здравеопазването за диагностика и лечение на болести през употребата му във финансовия сектор за правене на анализ на финанси до имлементирането му в образователната система чрез персонализирани обучения и въвеждане на адаптивни учебни платформи и т.н.

Освен в професионален аспект, AI се използва за ежедневни задачи като писане на домашни работи или проучвания по различни теми. Той може да бъде много полезен и ефективен инструмент за образованието на  децата, но употребата му крие и някои рискове.

В тази статия ще прочетете повече за това какво представлява AI и кои са основните му ползи и негативи за подрастващите.

Какво е AI?

Преди да се отбележат най-важните ползи и негативи от взаимодействието на децата с изкуствения интелект (AI), трябва да се определи какво точно представлява той.

AI, съкратено от Artificial Intelligence, e вид компютърно програмиране, позволяващо на машина да взема решения без помощта на хората, използвайки данни и алгоритми, от които да се учи. Така тя може да се обучи да разсъждава, да отговаря на запитвания, да реагира на съобщения и лицево разпознаване и други полезни техники, които да бъдат използвани както в личния живот, така и в бизнеса и образованието.

Изкуственият интелект все повече става част от ежедневието на децата и тийнейджърите. За да се учат и забавляват в безопасна и етична среда, отговорност на родителите е да им обяснят кои са предимствата и недостатъците от употребата на AI.

Ползи от AI за децата

Изкуственият интелект може да бъде ефективно средство, което да помогне за интелектуалното развитие на децата и тийнейджърите. Неговата основна ползва е свързана с начина, по който те приемат, усвояват и учат нова информация чрез интересен, забавен и интерактивен метод.

Предимства на AI за децата в образователната система

 

 Предимства на AI за децата в образователната система

Образованието е основополагащо за личностното развитие на всяко дете и му дава възможност да разгърне потенциала и уменията си. В последните години традиционните способи за предаване и възприемане на знания все повече отстъпват мястото си на новите интерактивни начини, включващи VR (Virtual Reality), AR (Artificial Reality) и AI.

Изкуственият интелект предоставя шанса за персонализирано обучение на всеки ученик, отговарящо на нуждите и знанията му.

Образователните инструменти, работещи с AI, могат да анализират представянето на децата в класната стая и според това да им предложат индивидуални уроци спрямо силните и слабите им страни. Не на последно място AI предоставя и незабавна обратна връзка с цел подобряване на оценките им.

Осигуряване на повече възможности за кариерно развитие

AI е полезен за тийнейджърите, които вече мислят за своето бъдещо кариерно развитие. Те могат да използват програми, работещи с изкуствен интелект, за да правят примерни тестове и интервюта за избраната от тях кариера. По този начин тийнейджърите биха могли да подобрят уменията си, които в бъдеще ще им помогнат в намирането на работа или стаж.

Достъп до ресурси

Едно от основните предимства на AI e, че той предлага неограничен достъп до материали по различни теми — от текстово съдържание през видеа и снимки до интерактивни игри и симулации. Това позволява на децата да усвояват знания от ресурси, до които иначе не биха имали достъп.

Интерактивно обучение

Изкуственият интелект предоставя възможността на преподавателите и подрастващите да използват интерактивни методи за обучение. Чатботовете, виртуалната реалност (VR) и добавената реалност (AR) са част от примерите, които влизат в употреба при научаване на нови уроци.

AR представлява техника, която допълва реалността с визуални графики на екрана на мобилни устройства чрез различни приложения. VR, от своя страна, отразява реалния живот във въображаем свят, като ангажира учениците и прави по-лесно възприемането на показаната информация.

Развлечение и забавление

Друг начин за усвояване на знания е чрез ползването на интерактивни играчки, които помагат на подрастващите да затвърдят познанията си чрез игра. Такъв тип обучение, използващо AI, може да се превърне в ефективен начин в сравнение с традиционните начини на преподаване. Видеоигрите с изкуствен интелект, от друга страна, предлагат вълнуващи и динамични интелектуални предизвикателства, които да поддържат интереса на децата и да ангажират ума им. Така, под формата на игра, подрастващите могат да научат и затвърдят новопридобити знания.

Недостатъци на AI за деца

 

Недостатъци на AI за деца

Макар изкуственият интелект да има редица ползи за развитието на децата, той се отличава и с няколко големи негатива, които биха могли да навредят на подрастващите.

В следващите редове ще прочетете повече за основните недостатъци на AI за децата.

Нарушаване на поверителността и манипулиране на данни

Програмите и системите с интегриран изкуствен интелект събират и обработват големи количества данни на учениците, за да персонализират профила и нуждите им. Това поставя въпроса доколко етична е тази практика и дали по този начин не се нарушава неприкосновеността на подрастващите.

Що се отнася до играчките с алгоритми с AI, то основното притеснение, свързано с тях, е, че  могат да манипулират навиците и данните на децата. Така най-малките се превръщат в уязвима група, а рискът от пристрастяването към дадена играчка или игра се увеличава.

Развитие на зависимости

Друга основна заплаха, свързана с изкуствения интелект, е, че прекомерното му използване може да доведе до свръхзависимост и пристрастяване.

Прекалено многото време, прекарано пред екрана, може да доведе до затлъстяване, недоспиване, отчуждаване, намалена комуникация с връстниците, забавяне на езика и други.

Освен това съществува риск от намаляване на уменията за критично мислене и уменията за самостоятелно решаване на проблеми.

Загуба на социални умения

Новите технологии, в частност изкуствения интелект, имат потенциал да изолират ползващия ги и така да намалят контактите му на живо с други хора. Това е особено опасно за по-малките потребители, защото може да се стигне до увреждане на социалното им развитие и умения за комуникация.

Задача на родителя е да контролира дейността на детето онлайн, както и да му поставя времеви граници, в които то да използва AI.

Изкуственият интелект има огромен потенциал, който да бъде използван за интелектуалното развитие на децата, но прекомерната му употреба може да доведе до негативни последици като пристрастяване, свръхзависимост и отчуждаване. Затова е от изключително значение да се намери балансът между традиционните начини за усвояване на умения и възприемане на света и иновативните и интерактивни методи на обучение.

На сайта на нашата кампания  “Пази детето в интернет” ще откриете още полезна информация относно сигурността на подрастващите онлайн.

Четете още