Истина или измама? Защо проверката на фактите е ключова в дигиталния свят

Истина или измама? Защо проверката на фактите е ключова в дигиталния свят

Интернет е мястото, където всеки има лесен и бърз достъп до всякакъв тип информация. Много често обаче тя е подвеждаща, невярна и манипулативна с цел заблуда на четящия. Децата и тийнейджърите са едни от най-уязвимите групи, склонни да се доверят на ненадеждни източници на информация и да бъдат излъгани от прочетеното. Това може да доведе до негативна промяна в техните възприятия за света и дори до превръщането им в жертва на различни престъпления като фишинг измама например.

В тази статия ще прочетете повече за това какво са фалшивите новини, как могат да се разпознават и проверяват и кои са важните съвети, които да споделите с подрастващите относно лъжливата информация онлайн.

Какво представляват фалшивите новини?

Под термина “фалшиви новини” се има предвид информация, която е умишлено невярна и цели да манипулира хората, техните възприятия, мнения, действия и дори политически възгледи. Обикновено се представя като новина, отразяваща лъжливи твърдения или събития, които могат да бъдат доказани като такива.

Разлики между фалшиви новини, мисинформация и дезинформация

В същността си трите термина имат сходно значение — да разпространяват невярна информация. Между тях обаче има няколко съществени разлики. Докато фалшивите новини са умишлено създадени, за да имитират истинските такива и да подвеждат аудиторията с цел повлияване на възгледите им, то:

 • мисинформация е невярна разпространена информация, независимо дали има намерение да заблуждава;
 • дезинформация представлява пристрастна или умишлено подвеждаща информация. В основата си тя прилича на пропаганда.

Как се разпознават фалшивите новини?

С напредването на технологиите и различните начини за манипулиране не само на текстове, но и на изображения и видеа, понякога е трудно фалшивите новини да бъдат различавани от истинските такива. За щастие, съществуват различни техники, с които да разпознаете лъжливата информация.

Първото, което трябва да направите, е да проверите съдържанието. Дали то е написано пристрастно, отбелязани ли са надеждни източници на информация? Как е изписано заглавието и подвежда ли то, за да получи дадената статия повече кликове? Публикувани ли са едностранни мнения и гледни точки? Това са само някои от въпросите, които можете да си зададете при прочитане на конкретната информация.

Другите начини за разпознаване на фалшиви новини са:

 • проверка на медията и автора на текста — какъв е URL адресът на сайта? Изглежда ли ви странно? Кой стой зад медията? Има ли информация за нея, както и за журналиста, написал новината?
 • наличие на посочени източници на информация — съществуват ли реално те?

Проверка на фалшиви новини

Проверка истнинноста на новините, които получаваме

Освен гореспоменатите начини за разпознаване и проверяване на невярна информация, можете да пробвате следните техники:

 • проверка на стила на писане — текстът написан ли е по нетипичен за дадената медия стил? Има ли правописни и пунктуационни грешки, необичайни за източника, от който четете? Забелязвате ли промяна в начина, по който е изписано заглавието на новината —  с емоционално заредени/пристрастни думи, главни букви, възклицателни знаци и други?
 • проверка на източници, снимки и скрийншотове — често фалшивите новини са представени като скрийншотове от сериозни медии в социалните мрежи. За да разберете дали източникът на информация е достоверен, трябва да видите дали наистина съществува такова съобщение в сайта на цитираната медия. Можете да го направите чрез някоя от търсачките, като напишите “site:” и пълния URL адрес на сайта, оставите разстояние след него и напишете дадена ключова дума от текста. Google предлага и опцията да търсите в определени времеви граници, което ще ви помогне да ограничите броя на появилите се резултати.

Що се отнася до снимките и скрийншотовете, можете да сравните цветовете, шрифта, изписването на заглавията и датите с тези на посочената като източник медия.

 • използване на сайтове за проверка на информация — можете да направите запитване в специално създадените за това сайтове.
 • проверка на новината в други надеждни източници — да потърсите дали дадената информация съществува в поне три източника, за които сте сигурни, че са достоверни, е друг начин да разберете дали новината е вярна.
 • преглед на известията в електронната поща — най-важното правило тук е да не отваряте имейли от податели, които са неизвестни за вас. Изискват ли те да споделите лична и поверителна информация? Как е написано писмото — с правописни и пунктуационни грешки и/или с латински букви? Бъдете внимателни и предпазливи, защото освен на фалшиви новини, можете да попаднете на фишинг измама или да станете жертва на  хакерска атака.

Защита на деца от фалшиви новини онлайн

Защита на деца от фалшиви новини онлайн

Подрастващите са най-уязвимата група в интернет. Те са податливи на чуждо влияние и лесно могат да бъдат заблудени в онлайн пространството. Затова е важно да са добре осведомени за заплахите, които дебнат в интернет, и да знаят какво представляват фалшивите новини. За целта е нужно да ги подготвите в няколко основни посоки.

 • Насърчете любознателността на подрастващия  — научете го да мисли критично. Окуражете го да си задава много въпроси при четене на дадена информация както онлайн, така и извън мрежата. Примери за такива са:  Кой е авторът на текста? Разбира ли детето за какво става дума в текста? Звучи ли той странно и неясно?
 • Посъветвайте го да не споделя новина, без да се замисля дали е вярна — разпространението, макар и неволно, на лъжливи текстове влошава проблема с фалшивите новини и спомага на създателите им да се сдобият с по-голяма популярност и аудитория.
 • Призовете го да използва различни източници на информация от доказано сериозни медии — това важи основно за тийнейджърите, тъй в тази възраст те се оформят като личности и започват да мислят критично. Затова е нужно да им предоставите списък с достоверни източници, от които да се информират за случващото се по света.
 • Използвайте игрален метод за научаване на нова информация  — играта е ключова за лесното усвояване на умения и спомага за развитието на способността на децата да решават проблеми, да работят заедно и да творят. Същевременно, този метод може да е много полезен при разпознаването на фалшиви новини. Това може да стане чрез правене на куизове и тестове.

Умишлено поднесената лъжлива информация, споделена и разпространена в интернет, цели да манипулира и използва аудиторията, за да променя възгледите и мнението ѝ в полза на предоставящия я.

С развитието на технологиите е все по-трудно разпознаването на фалшиви новини, но чрез различни техники за проверка това е възможно. От изключително значение за безопасността на подрастващите е да бъдат добре осведомени за това какво представляват видовете невярна информация и какво целят те.

На сайта на нашата кампания  “Пази детето в интернет” ще откриете още полезна информация относно сигурността на подрастващите онлайн.

Четете още