Условия за ползване

 

Условия и правила за ползване на сайта

Сайтът www.detetovinternet.bg  е създаден с цел да информира за кампанията на ЗК Лев Инс АД „Пази детето в Интернет“, както за и продуктите и услугите, които предлагат компанията и нейните партньори.

Правна информация

Влизайки в  сайта www.detetovinternet.bg, Вие се съгласявате и приемате правилата и условията за ползването му. Моля, запознайте се внимателно тях.

Лев Инс си запазва правото да прави промени по настоящите условия, без предварително уведомление.

Съдържанието на този сайт е предмет на авторско право. Всяко ползване и/или публикуване на информация, снимки и данни от сайта www.detetovinternet.bg в средствата за масова информация е обвързано с назоваване на източника.
Търговските марки и лога, както и съдържанието на www.detetovinternet.bg са собственост на ЗК Лев Инс АД и нейните партньори . Всяко възпроизвеждане, презапис, копиране на съдържание се извършва със знанието и писмено съгласие на ЗК Лев Инс АД.
ЗК Лев Инс АД си запазва правото да актуализира информацията, да променя съдържанието и визията на корпоративния си сайт www.detetovinternet.bg, без да дължи предизвестие затова.

Ограничение на отговорността

ЗК Лев Инс АД не носи отговорност за:

Условия за поверителност и защита на личните данни

ЗК Лев Инс АД гарантира, че Вашата лична неприкосновеност е максимално защитена при обработката на личните Ви данни.

ЗК Лев Инс АД е регистриран като администратор на лични данни и притежава Удостоверение № 49031 на Комисия за защита на личните данни.

Личните данни се събират, съхраняват и обработват от ЗК Лев Инс АД, с оглед осъществяване на дейността й, съблюдавайки стриктно действащото законодателство и изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);

Личните данни, събирани и обработвани от ЗК Лев Инс АД, в качеството ѝ на администратор на лични данни, могат да бъдат предоставяни на трети лица при стриктно спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Лицата, чиито данни се обработват от ЗК Лев Инс АД, имат право:

Бисквитки

Сайтът www.detetovinternet.bg  използва Бисквитки. С използването на сайта, Вие приемате и се съгласявате с това.

Контакт, уведомления, известия, въпроси

ЗК Лев Инс АД може да установи контакт със своите клиенти и потребители на сайта по пощата, по имейл, с кратко съобщение, с изскачащо съобщение или по телефона, както и да им предостави информация чрез публикуване на сайта на Дружеството.