детето в социалните мрежи
Пази детето в социалната мр...

Децата прекарват онлайн повече време от всякога. Те се докосват до мрежите на все по-крехка възраст. През половин секунда някъде по света дете влиза за първи път в интернет. Всяко дете трябва да бъде защитено от насилие, експлоатация и злоупотреба