“Пази детето в Интернет” предизвика интерес и в Стара Загора
“Пази детето в Интернет” п...

“Пази детето в Интернет” предизвика интерес и в Стара Загора Съвместната социална кампания на Лев Инс и Cyber 360, “Пази детето в Интернет” гостува на град Стара Загора, къдетo се проведоха открити уроци с над 600 деца Явор Колев, Директор