Кибертормозът сред децата – как да ги научим да са предпазливи

Вследствие на пандемията кибертормозът по отношение на подрастващите се е увеличил многократно. В повечето случаи момичетата стават жертва. За разлика от тях, при момчетата по-често се използва директното физическо насилие. Повечето сигнали, които се подават от деца, съобщават за създаване на фалшиви профили в социалните мрежи, отхвърляне от групи или директно кибернасилие при лична комуникация. Най-лошата вреда от кибертормоза е, че жертвата започва да чувства заплаха, несигурност и безпокойство дори в собствения си дом.

Обяснете на Вашите деца за какво задължително трябва да внимават в Интернет:

 1. Могат да получават заплахи и пряк вербален тормоз, докато използват социални приложения
 2. Може да се създаде неверен и негативен образ за тях в социални мрежи
 3. Възможно е да получават текстове, снимки и клипове с обидно и нецензурно съдържание
 4. Могат да станат обект на подигравка в различни социални форуми и мрежи
 5. Някой може да публикува неверни, обидни и неприятни твърдения за тях в социалните платформи
 6. Може да видят публикувана снимка или текст за тях, които имат за цел да ги злепоставят пред другите
 7. Може да получат прикачен файл с неприятно съдържание
 8. Може да получат вирус, с който да изгубят данни и контрол върху използваното устройство
 9. Възможна е кражба на личен акаунт, ако някой успее да открадне тяхната самоличност
 10. Могат да бъдат създадени и използвани фалшиви профили, за да се навреди на Вашето дете

пази детето в интернет - кибер тормоз

 

Обикновено кибертормозът е насочен към определено дете и продължава, докато самото то не започне да се страхува от всичко наоколо.

 • Ако разберете, че Вашето дете е станало обект на тормоз, задължително информирайте Вашия Интернет доставчик на домашни и мобилни услуги, за да може да се задейства ограничаване и блокиране на зловредителя.
 • Ако насилникът използва социални медии, трябва да съобщите за това на съответната платформа. Също така, обяснете на Вашето дете, че има различни опции за сигурност, които трябва да бъдат включени и периодично да се проверяват.
 • Имайте предвид, че когато говорим за киберсигурност в училищата, трябва да знаете и да обясните на Вашите деца, че има конкретни политики за предотвратяване на кибертормоза и справяне с деликатните ситуации.

В допълнение, знайте, че има каузи, които вече са и в училищата, в които можете да участвате.

МОН подкрепи социалната кампания на ЛЕВ ИНС “Пази детето в Интернет”

Целта на кампанията е да запознае всички участници с начините за предпазване от различните опасности, които се крият във виртуалното пространство за най-малките. Инициативата цели да информира както родители, така и деца за киберпрестъплението, така че те да знаят как да избягват рискови ситуации онлайн и как да реагират в случай, че станат обект на изнудване и кибернасилие.