Какво всъщност е бот?

Думата „бот“ (англ. bot) произлиза от robot („робот“) и отразява автономния характер на идеята. Най-общо казано – Интернет бот, е специализиран софтуер, който изпълнява самостоятелна задача в Интернет пространството. По-конкретно, ботът е автоматизирано приложение, което се използва, за да се изпълнят задачи, които са опростени и повтарящи.

  • Чат ботовете са неизменен помощник на всеки един електронен бизнес. Помощта им се изразява в подпомагане работата на служителите, които са ангажирани с директната комуникация и обслужването на клиенти.
  • Чат ботовете по никъкав начин няма да изместят на 100% комуникацията по електронен път, както и използването на приложенията, но наистина помагат на потребителите – безпроблемно пазаруване, или съдействие с бързо намиране на информация.

 

 

Трябва да сме много предпазливи и да обърнем внимание на това, когато обясняваме на нашите деца кой и как може да им навреди в интернет пространството.

Към днешна дата, Ботовете са се „развили“ до степен, в която вече не звучат като бебета, които тепърва се учат да говорят, а използват нормална реч, включват сравнително сложни изречения и понякога дори звучат леко закачливи или дори екстравагантно поради демонстриране на иновативен поход за комуникация. Това ще продължава да се развива във времето, като е много важно в този процес да се внимава колко и каква информация споделяме при използването на този тип комуникация. По принцип, максималната сигурност на всички чат ботове и комуникацията, която се използва следва да се кодира и да се пуска само чрез предварително проверени канали. За съжаление, това не винаги е лесно за постигане и крие рискуве за сигурнастта на данните, които се използват.

Специалистите по кибер сигурност съветват да сме бдителни и да обясняваме на нашите деца рисковете при този тип общуване. С времето чат ботовете ще стават все по-добри в това да имитират хора и технологията като това със сигурност недобронамерено ще бъде използвана от хакери, фишинг кампании или други техники на социалното инженерство. Например един чат бот, който е разработен така, че да имитира даден търговец, или краен клиент, може да осъществи контакт със служители на фирма през Messaging App и да ги да кликнат върху зловредни линкове или да издадат поверителна информация. Трябва да сме много предпазливи и да обърнем внимание на тези факти, когато обясняваме на нашите деца кой и как може да им навреди в интернет пространството.