Община Шумен стана партньо...

Община Шумен стана партньор на кампанията “Пази детето в интернет” След Кърджали, Рудозем и Варна, и община Шумен подкрепи Социалната кампания на Лев Инс “Пази детето в интернет”. След Кърджали, Рудозем и Варна и община Шумен подкрепи Социалната кампания на